ŽUPNIJA BLAŽENEGA ŠKOFA ANTONA MARTINA SLOMŠKA, MARIBOR -KOŠAKI

e

Kratka zgodovina župnije

Župnija bl. škofa Antona Martina Slomška – Maribor Košaki, je bila ustanovljena 15. avgusta 1998. Ob svojem drugem pastoralnem obisku v Sloveniji je sedaj že sv. papež Janez Pavel II., 19.9.1999, ko je prištel škofa Antona Martina Slomška k blaženim, blagoslovil tudi temeljni kamen za našo novo župnijsko cerkev bl. A. M. Slomška v Košakih.

Naša župnija je tako temeljni kamen za cerkev od tedaj imela, ni pa še imela cerkve. Zanjo smo se trudili več kot 10 let. V tem času smo gradili vsa temeljna župnijska telesa, ustanavljali in gradili župnijsko občestvo – vse to pod vodstvom prvega župnika – frančiškana, blagopokojnega p. Francija Pivca, ki je 29. oktobra 2008, po hudi bolezni umrl.

Poleti leta 2008 smo začeli z gradnjo nove cerkve, kakor si jo je zamislil arhitekt Ivo Goropevšek. Na nedeljo Jezusa Kristusa Kralja Vesoljstva, je ob 9.30 na gradbišču naše nove župnijske cerkve v Košakih nad Vinagovo stiskalnico, tedanji mariborski nadškof metropolit Kramberger blagoslovil gradbišče in dela na njem, ter vgradil temeljni kamen.

V pastoralnem letu 2008/2009 je našo župnijo vodil frančiškan  p. Jože Urbanija. S 1. avgustom 2009 so bratje frančiškani po 11. letih našo novo župnijo predali v duhovno oskrbo mariborski nadškofiji. Tako je bil za tretjega župnika naše župnije imenovan dotedanji stolni kaplan Igor Ignacij Novak.

Župnija tako postopno raste in uresničuje temeljno poslanstvo, ki je graditev Božjega kraljestva na zemlji. In prav vsak župljan in župljanka ima pri tem delu nenadomestljivo poslanstvo, bodisi v duhovni ali materialni podpori. Bog daj, da bi rasla naša zavest in pripadnost, da bomo tako vsem ljudem našega mesta znamenje veselja in radosti, ki nam ga daje Bog.

medium1

large3
large4
foto: Ivan Vinovrški

 e