3810676781_caa757c0c4_b

Nekoč je bil ministrant zastopnik zbranih vernikov, kaj pa danes?

Nekateri menijo, da ta služba ni več potrebna, saj pri bogoslužju sedaj vsi sodelujemo. Morda smo bili po 2. vatikanskem cerkvenem zboru res v nekaterih stvareh kratkovidni, a zdaj vedno bolj čutimo, da potrebujemo vidna znamenja odrešenja. Lepo bogoslužje zato narekuje pestrost in urejenost dogajanja, kjer je vloga vseh sodelavcev-posebno ministrantov zelo pomembna.

Ministranti skupaj z drugimi sodelavci pri bogoslužju uresničujejo skupno krstno duhovništvo in dajejo bogoslužnim opravilom praznični značaj, povečujejo njihovo izrazno moč in vernikom pomagajo doživljati božjo bližino.    

Tudi v naši župniji ministrantska družina uresničuje svoje poslanstvo. Poskušamo vzpostaviti redno dežurstvo in ob rednem in prvotnem poslanstvu ministrantov, ki je v “službi oltarju”, organiziramo občasna športna srečanja in izlete.

Naj tudi v naši župniji postane ministrantska služba izziv našim mladim, da se bodo lažje srečali z Gospodom in mu služili z veseljem!  

                                                     Igor Novak, župr. s sodelavci