3810676781_caa757c0c4_b

Dragi starši !

Spet smo vstopili v novo šolsko in veroučno leto.

Z veseljem pričakujemo otroke, ki bodo letos prvič prišli k verouku. Le-ti naj se vpišejo k verouku po sv. maši, pri katehistinji ali pri župniku, če niso bili krščeni v naši župniji, naj s seboj prinesejo potrdilo, ki so ga dobili pri krstu. Starše, botre, dedke in babice lepo vabimo, da otroke pripeljete k verouku že v prvem razredu devetletke, da bo lepo poskrbljeno za njihovo versko uvajanje.

Do nadaljnjega bo verouk še vedno v prostorih Doma krajanov, vse druge dejavnosti – na čelu s sv. bogoslužjem pa že potekajo v naši novi cerkvi. Takoj ko bo v našem novem  župnijskem domu opremljena veroučna učilnica, bo tudi verouk v novih prostorih.    

V Slomškovi knjigarni na Slomškovem trgu si prosimo sami kupite katekizme in delovne zvezke za vse razrede devetletke. Zelo vam priporočamo, da otrokom do 4. razreda naročite Mavrico, odraščajočim in mladim pa revijo Ognjišče, ki je sploh v zadnjem času zelo kvalitetno duhovno branje za mlade.
Dobrodošli!
Prilagamo urnik verouka v novem šolskem in veroučnem letu 16/17, ki se kot rečeno še vedno uresničuje v Domu krajanov Košaki:

v ponedeljek ima verouk gospa katehistinja Marinka Novak:
1.r.: 15.30-16.15
2.r.: 16.15-17.00
3.r.: 17.00-17.45

v četrtek ima verouk gospod župnik Igor I. Novak:

4. in 5.r.: 15.00-15.45
6. in 7.r.: 15.45-16.30
8. in 9.r.: 16.30-17.15

Veroučna ura traja 45 minut.
Dobrodošli in Bog Vas blagoslovi!

————————————————–

Srečanja drugih pastoralnih skupin v župniji:

1. ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET (ŽPS):
Srečanja redno vsak 2. ponedeljek v mesecu po večerni sv. maši

2. ŽUPNIJSKI PEVSKI ZBORI:
a) Odrasli pevski zbor: Pevske vaje so vsako sredo
ob 18h v Domu krajanov v Košakih.

b) Mladinsko – otroški pevski zbor “Slomškov glasek”:
Pevske vaje so vsak petek ob 18h v Župnijskem domu.

3. MINISTRANTSKA SKUPINA:
Srečanja občasno po dogovoru z župnikom

4. MLADINSKA SKUPINA (mladinsko – otroški pevski zbor) :
Srečanja so poleg rednih pevskih vaj predvsem izleti ali različna gostovanja in so občasni v dogovoru z župnikom.

————————

PRIPRAVA NA SVETE ZAKRAMENTE:

SV. KRST: Vpis po sv. maši;  priprava v petek pred slovesnostjo sv. krsta

SV. ZAKON: Zaročenci se udeležijo tečaja pri frančiškanih
dva meseca pred poroko.

PRIPRAVA ODRASLIH NA PREJEM ZAKRAMENTOV – KATEHUMENAT: po dogovoru z župnikom

OBISK STAREJŠIH NA DOMU: redno vsak prvi petek v mesecu – prosimo vas, da nas obvestite o ljudeh, ki želijo obisk duhovnika na domu.

– – – – – – – –

POGREBI: Kontaktna oseba je: 041-868-298 (g. Igor Novak, župr.)