3810676781_caa757c0c4_b

Dragi starši !

Vstopili smo v novo šolsko in veroučno leto 2022/2023, ki ga začenjamo z 12.9.2021. 

Z veseljem pričakujemo otroke, ki bodo letos prvič prišli k verouku. Le-ti naj se vpišejo k verouku po sv. maši, pri katehistinji ali pri g. dekanu. Če niso bili krščeni v naši župniji, naj s seboj prinesejo potrdilo, ki so ga dobili pri krstu. Starše, botre, dedke in babice lepo vabimo, da otroke pripeljete k verouku že v prvem razredu devetletke, da bo lepo poskrbljeno za njihovo versko uvajanje.
V Slomškovi knjigarni na Slomškovem trgu si prosimo sami kupite učbenike in delovne zvezke za vse razrede devetletke. Zelo vam priporočamo, da otrokom do 4. razreda naročite Mavrico, odraščajočim in mladim pa revijo Ognjišče, ki je  zelo kvalitetno duhovno branje za mlade.

Tudi letos lepo prosimo za priporočeni dar za verouk. Priporoča se 20 eur na veroučenca. Če ne zmorete, nič hudega. Z vašim prostovoljnim prispevkom bomo lažje izvajali program verouka in pokrivali stroške, ki pri izvajanju verouka skozi vse leto nastanejo. Bog vam povrni! Vsak veroučenec po navodilu Slovenskega katehetskega urada k verouku prinese vpisnico k župnijskemu verouku, ki jo izpolnijo in podpišejo starši, pridobite si jo s sledeče povezave:  !vpisnica_KLIKNI!

Urnik verouka v novem veroučnem letu 2022/23:

v ponedeljek ima verouk gospa katehistinja Marinka:
1.r.: 14.30 – 15.15
2.r.: 15.15 – 16.00
3.r.: 16.00 -16.45

gospod župnik Igor ima verouk 
v četrtek:
4. 5. in 6. r.: 16.00 – 16.45
7. in 8. r.: 16.45-17.30

Glede epidemioloških zahtev: do preklica veljajo za verouk iste zahteve, kot veljajo za osnovne šole po vsej državi. O spremembah bomo in boste vsi pravočasno obveščeni.

V veroučno šolo ste posebej povabljeni prvošolci in otroci, ki do sedaj še niste hodili v veroučno šolo!

Dobrodošli in Bog Vas blagoslovi!

Vsa župnijska srečanja in programi vključno z veroukom potekajo skladno z navodili
Slovenske škofovske konference in NIJZ.

————————————————–

Srečanja drugih pastoralnih skupin v župniji:

1. ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET (ŽPS):
Srečanja redno vsak 2. ponedeljek v mesecu po večerni sv. maši.

2. ŽUPNIJSKI PEVSKI ZBORI:
a) Odrasli pevski zbor:
Pevske vaje so vsako sredo ob 18h.

b) Mladinsko – otroški pevski zbor “Slomškov glasek”:
Pevske vaje so vsak nedeljo po sv. maši.

3. MINISTRANTSKA SKUPINA:
Srečanja občasno po dogovoru z župnikom.

————————

PRIPRAVA NA SVETE ZAKRAMENTE:

SV. KRST: Vpis po sv. maši;  priprava v ponedeljek po sv. maši pred slovesnostjo sv. krsta

SV. ZAKON: Zaročenci se udeležijo programa pri frančiškanih
dva meseca pred poroko.

PRIPRAVA ODRASLIH NA PREJEM ZAKRAMENTOV – KATEHUMENAT:
po dogovoru z župnikom

OBISK STAREJŠIH NA DOMU: redno vsak prvi petek v mesecu – prosimo vas, da nas obvestite o ljudeh, ki želijo obisk duhovnika na domu.

– – – – – – – –

POGREBI: Kontaktna oseba je: 041-868-298 (g. Igor Novak, župnik in dekan)