Župnija blaženega škofa
Antona Martina Slomška 
Maribor – Košaki,
Košaški dol 153, 2000 Maribor
TRR: SI56 0451 5000 3172 990

e

Igor Ignacij Novak,
deluje kot župnik župnije Maribor – Košaki
in  župnik ter dekan župnije Št. Ilj v Slovenskih goricah,
trenutno stanuje v župniji Št. Ilj v Slovenskih goricah:
Slovenska ulica 26, 2212 Šentilj
telefon:                    00386 41-868-298
spletna pošta:        zupnija.kosaki@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e
spletno stran pripravila in uredila:  

_ Mirjam Luketič, abs.arh. /// (vkalejdoskopu.si@gmail.com)

 fotografije:

 _ Ivan Vinovrški

e