Župnija blaženega škofa
Antona Martina Slomška 
Maribor – Košaki,
Košaški dol 153, 2000 Maribor

e

Igor Novak,
župnijski upravitelj

telefon:                   00386 41-868-298
spletna pošta:       zupnija.kosaki@gmail.com
TRR:                    SI56 24100-9104344610

kot župnik župnije Maribor – Košaki
in Št. Ilj v Slovenskih goricah
trenutno stanuje v
župniji Št. Ilj v Slovenskih goricah:  Slovenska ulica 26, 2212 Šentilj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e
spletno stran pripravila in uredila:  

_ Mirjam Luketič, abs.arh. /// (vkalejdoskopu.si@gmail.com)

 fotografije:

 _ Ivan Vinovrški

 

e

Advertisements