Župnija Maribor-Košaki Košaški dol 153, 2000 Maribor
TRR: SI56 0451 5000 3172 990

e

Dragi starši !

Vstopili smo v novo pastoralno, šolsko in veroučno leto 2020/2021.

Z veseljem pričakujemo otroke, ki bodo letos prvič prišli k verouku. Le-ti naj se vpišejo k verouku po sv. maši, pri katehistinji ali pri g. dekanu. Če niso bili krščeni v naši župniji, naj s seboj prinesejo potrdilo, ki so ga dobili pri krstu. Starše, botre, dedke in babice lepo vabimo, da otroke pripeljete k verouku že v prvem razredu devetletke, da bo lepo poskrbljeno za njihovo versko uvajanje.
V Slomškovi knjigarni na Slomškovem trgu si prosimo sami kupite učbenike in delovne zvezke za vse razrede devetletke. Zelo vam priporočamo, da otrokom do 4. razreda naročite Mavrico, odraščajočim in mladim pa revijo Ognjišče, ki je  zelo kvalitetno duhovno branje za mlade.

Tudi letos lepo prosimo za priporočeni dar za verouk. Priporoča se 20 eur na veroučenca. Če ne zmorete, nič hudega. Z vašim prostovoljnim prispevkom bomo lažje izvajali program verouka in pokrivali stroške, ki pri izvajanju verouka skozi vse leto nastanejo. Bog vam povrni! Vsak veroučenec po navodilu Slovenskega katehetskega urada k verouku prinese vpisnico k župnijskemu verouku, ki jo izpolnijo in podpišejo starši, pridobite si jo s sledeče povezave:  !vpisnica_KLIKNI!

Urnik verouka v novem veroučnem letu 2020/21:

v ponedeljek ima verouk gospa katehistinja Marinka Novak:
1.r.: 15.30-16.15
2.r.: 16.15-17.00
3.r.: 17.00-17.45

v četrtek ima verouk gospod dekan Igor I. Novak:
4. in 5.r.: 15.30-16.15
6. in 7.r.: 16.15-17.00
8. in 9.r.: 17.00-17.45

Dobrodošli in Bog Vas blagoslovi!

Vsa župnijska srečanja in programi vključno z veroukom potekajo skladno z navodili Slovenske škofovske konference in NIJZ.

————————————————–

Srečanja drugih pastoralnih skupin v župniji:

1. ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET (ŽPS):
Srečanja redno vsak 2. ponedeljek v mesecu po večerni sv. maši.

2. ŽUPNIJSKI PEVSKI ZBORI:
a) Odrasli pevski zbor:
Pevske vaje so vsako sredo ob 18h.

b) Mladinsko – otroški pevski zbor “Slomškov glasek”:
Pevske vaje so vsak nedeljo po sv. maši.

3. MINISTRANTSKA SKUPINA:
Srečanja občasno po dogovoru z župnikom.

————————

PRIPRAVA NA SV. ZAKRAMENTE:

SV. KRST: Vpis po sv. maši.

SV. ZAKON: Zaročenci se udeležijo programa pri frančiškanih
dva meseca pred poroko.

PRIPRAVA ODRASLIH NA PREJEM ZAKRAMENTOV – KATEHUMENAT:
po dogovoru z župnikom

OBISK STAREJŠIH NA DOMU: redno vsak prvi četrtek v mesecu – prosimo vas, da nas obvestite o ljudeh, ki želijo obisk duhovnika na domu.

– – – – – – – –

POGREBI: Kontaktna oseba je: 041-868-298 (g. Igor Novak, dekan)

 

Vedno dobrodošli med nami!

Vaš dušni pastir Igor I. Novak

***

e